Zmień nazwę zamówienia Woocommerce dla konkretnego ID produktu

Ten kod dodaje niestandardowy typ zamówienia „rpm2_order ( rpm2 możesz zamienić na własną nazwę zamówienia )” i zmienia numer zamówienia tylko dla produktu o ID 2996 ( id produktu zmień na własny ) w WooCommerce. Numer zamówienia zostanie zmieniony na „#RPM2/numer”, gdzie „numer” to kolejny numer zamówienia tylko dla tego produktu.

// Dodajemy niestandardowy typ zamówienia RPM2
add_filter('woocommerce_order_types', 'rpm2_order_type');
function rpm2_order_type($order_types) {
  $order_types[] = 'rpm2_order';
  return $order_types;
}

// Zmienia numer zamówienia tylko dla produktu o ID 2996
add_filter('woocommerce_order_number', 'customize_order_number_for_product_2996', 10, 2);
function customize_order_number_for_product_2996($order_number, $order) {
  // Pobierz elementy zamówienia
  $order_items = $order->get_items();

  // Sprawdź, czy w zamówieniu znajduje się produkt o ID 2996
  $product_2996_in_order = false;
  foreach ($order_items as $item) {
    $product_id = $item->get_product_id();
    if ($product_id == 2996) {
      $product_2996_in_order = true;
      break;
    }
  }

  // Jeśli produkt o ID 2996 jest w zamówieniu, zmień nazwę zamówienia na "#RPM2/numer"
  if ($product_2996_in_order) {
    $order_id = $order->get_id();
    $rpm2_order_number = get_post_meta($order_id, '_rpm2_order_number', true);

    if (empty($rpm2_order_number)) {
      $current_count = get_option('rpm2_order_count', 1);
      update_post_meta($order_id, '_rpm2_order_number', $current_count);
      update_option('rpm2_order_count', $current_count + 1);
      $rpm2_order_number = $current_count;
    }

    return "RPM2/{$rpm2_order_number}";
  }

  // W przeciwnym razie zwróć oryginalny numer zamówienia
  return $order_number;
}

add_filter(’woocommerce_order_types’, 'rpm2_order_type’);: Dodaje nowy filtr do tablicy dostępnych typów zamówień w WooCommerce.

function rpm2_order_type($order_types) {: Definiuje funkcję rpm2_order_type, która przyjmuje jako argument tablicę $order_types.

$order_types[] = 'rpm2_order’;: Dodaje nowy element 'rpm2_order’ do tablicy $order_types.

return $order_types;: Zwraca zmodyfikowaną tablicę $order_types.

add_filter(’woocommerce_order_number’, 'customize_order_number_for_product_2996′, 10, 2);: Dodaje filtr do zmiany numeru zamówienia, przekazując funkcję customize_order_number_for_product_2996.

function customize_order_number_for_product_2996($order_number, $order) {: Definiuje funkcję customize_order_number_for_product_2996, która przyjmuje dwa argumenty: $order_number (oryginalny numer zamówienia) i $order (obiekt zamówienia).

Pobiera elementy zamówienia i sprawdza, czy produkt o ID 2996 jest w zamówieniu.

Jeśli produkt o ID 2996 jest w zamówieniu:

a ). Pobiera wartość metadanych _rpm2_order_number dla bieżącego zamówienia.

b ). Jeśli wartość metadanych jest pusta, pobiera bieżący licznik zamówień rpm2_order_count i zwiększa go o 1.

c ). Zapisuje nową wartość metadanych i licznika zamówień.

d ). Zwraca nowy numer zamówienia z prefiksem „#RPM2/”.

Jeśli produkt o ID 2996 nie jest w zamówieniu, zwraca oryginalny numer zamówienia.

Dzięki temu kodowi, tylko zamówienia zawierające produkt o ID 2996 będą miały zmieniony numer zamówienia na „#RPM2/numer”, gdzie „numer” to kolejny numer zamówienia tylko dla tego produktu. Inne zamówienia nie zostaną zmienione i będą miały standardowy numer zamówienia.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie