Automatyczne Powiadomienia o Pierwszych Zamówieniach w WooCommerce

Automatyczne Powiadomienia o Pierwszych Zamówieniach w WooCommerce

W dzisiejszym artykule przedstawiam prosty sposób na automatyczne powiadamianie mnie jako administratora sklepu WooCommerce o pierwszym zamówieniu złożonym przez nowego klienta. Dzięki temu będę mógł lepiej zarządzać nowymi klientami i być na bieżąco z ich pierwszymi zakupami.

Dlaczego to jest ważne?

Śledzenie pierwszych zamówień nowych klientów może być kluczowe dla budowania relacji i zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta. Dzięki automatycznym powiadomieniom e-mail, natychmiast otrzymam informację o nowym kliencie, co pozwala na szybkie działanie, np. wysłanie specjalnego podziękowania lub przygotowanie dedykowanej oferty.

Kod PHP

Poniżej znajduje się kod PHP, który można dodać za pomocą wtyczki Code Snippets. Kod ten wysyła powiadomienie e-mail do mnie za każdym razem, gdy nowy klient składa swoje pierwsze zamówienie.

// Powiadomienie email do admina przy pierwszym zamówieniu klienta
add_action( 'woocommerce_thankyou', 'notify_admin_on_first_order', 10, 1 );
function notify_admin_on_first_order( $order_id ) {
  $order = wc_get_order( $order_id );
  $customer_id = $order->get_customer_id();
  $customer_orders = wc_get_orders( array(
    'customer_id' => $customer_id,
  ));

  if ( count( $customer_orders ) == 1 ) {
    $admin_email = get_option( 'admin_email' );
    $subject = 'Nowe zamówienie od nowego klienta';
    $message = 'Nowy klient złożył swoje pierwsze zamówienie. ID zamówienia: ' . $order_id;
    wp_mail( $admin_email, $subject, $message );
  }
}
Jak to działa?
 1. Akcja woocommerce_thankyou: Kod wykorzystuje akcję woocommerce_thankyou, która jest wywoływana po zakończeniu procesu zamówienia. Przekazuje ona ID zamówienia do funkcji notify_admin_on_first_order.
 2. Pobieram szczegółowe informacje o zamówieniu za pomocą funkcji wc_get_order, wykorzystując ID zamówienia.
 3. Sprawdzenie liczby zamówień klienta: Funkcja wc_get_orders pobiera wszystkie zamówienia złożone przez klienta na podstawie jego ID. Jeśli liczba zamówień wynosi 1, oznacza to, że jest to pierwsze zamówienie klienta.
 4. Wysłanie powiadomienia e-mail: Jeśli warunek jest spełniony, funkcja wp_mail wysyła e-mail do mnie z informacją o nowym zamówieniu i ID zamówienia.
Wnioski

Dzięki temu prostemu rozwiązaniu mogę być na bieżąco z pierwszymi zamówieniami moich klientów i szybko reagować na ich potrzeby. Dodaj ten kod za pomocą wtyczki Code Snippets.

Zobacz również: Ukrywanie Niedostępnych Produktów w WooCommerce
Chcesz być na bieżąco? Obserwuj mój instagram: Swinicki.w.sieci

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie