Jak Wyłączyć Opcję Płatności dla Wybranych Produktów w Twoim Sklepie WooCommerce?

Stworzyłem specjalny kod dla WooCommerce, który wyłącza opcję płatności Blik, gdy w koszyku znajduje się określony produkt. Aby skorzystać z tego rozwiązania, należy pamiętać o konieczności zmiany ID produktu na właściwe dla swojego asortymentu. Również klasa bramki płatniczej musi zostać zmieniona na tę, która jest używana w danym sklepie. Każdy, kto zdecyduje się na implementację tego kodu, powinien dokładnie dostosować te parametry, aby uniknąć błędów i zapewnić prawidłowe działanie funkcji w swoim środowisku WooCommerce.

Stosowanie tego kodu w sklepie WooCommerce przynosi wiele korzyści:

 • Zwiększenie kontroli nad płatnościami: Możliwość wyłączenia opcji płatności w zależności od zawartości koszyka daje kontrolę nad formami płatności.
 • Optymalizacja procesu zakupowego: Wyeliminowanie niektórych metod płatności dla specyficznych produktów może uprościć i przyspieszyć proces zakupu.
 • Zapobieganie błędom: Opcja płatności nie będzie dostępna, jeśli nie jest odpowiednia dla konkretnego produktu, co zmniejsza ryzyko pomyłek.
 • Personalizacja doświadczenia zakupowego: Dostosowanie dostępnych opcji płatności do specyfikacji produktów zwiększa satysfakcję klientów.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Wyłączenie opcji płatności, które mogą być ryzykowne dla określonych transakcji, zmniejsza potencjalne ryzyko finansowe.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Klienci czują się bezpieczniej, wiedząc, że metody płatności są starannie dobrane i dostosowane do produktów, które kupują.
 • Efektywniejsze zarządzanie sklepem: Kod pozwala na łatwe dostosowanie opcji płatności bez konieczności ręcznej interwencji przy każdej transakcji.

Korzystanie z tego kodu jest szczególnie wartościowe w sklepach oferujących produkty wymagające specjalnych warunków sprzedaży lub płatności.

function my_custom_my_account_menu_items( $items ) {
  $items['tech_support'] = __( 'Pomoc techniczna', 'woocommerce' );
  return $items;
}
add_filter( 'woocommerce_account_menu_items', 'my_custom_my_account_menu_items' );

function my_custom_endpoint_content() {
  echo do_shortcode( 'tutaj-umiesc-swoj-shortcode' );
}
add_action( 'woocommerce_account_tech_support_endpoint', 'my_custom_endpoint_content' );
add_filter('woocommerce_available_payment_gateways', 'disable_tpayblik_payment_gateway');
function disable_tpayblik_payment_gateway($gateways){
  // Sprawdź, czy koszyk został zainicjowany
  if ( ! is_admin() && ! is_cart() && ! is_checkout() ) return $gateways;

  // Sprawdź, czy produkt o id 3695 znajduje się w koszyku
  $product_id = 3695;
  $product_in_cart = false;

  if (WC()->cart) {
    foreach(WC()->cart->get_cart() as $cart_item_key => $cart_item){
      $product = $cart_item['data'];
      if($product->get_id() == $product_id){
        $product_in_cart = true;
        break;
      }
    }
  }

  // Jeśli produkt o id 3695 znajduje się w koszyku, wyłącz metodę płatności "tpayblik"
  if($product_in_cart){
    unset($gateways['tpayblik']);
  }

  return $gateways;
}

function my_custom_add_endpoint() {
  add_rewrite_endpoint( 'tech_support', EP_ROOT | EP_PAGES );
}
add_action( 'init', 'my_custom_add_endpoint' );

function my_custom_flush_rewrite_rules() {
  flush_rewrite_rules();
}
add_action( 'after_switch_theme', 'my_custom_flush_rewrite_rules' );

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie