Dodaj wymagany „checkbox” do formularza zamówień w warunku opartym na ID produktu

Ten kod dodaje pole wyboru (checkbox) do strony zamówienia w sklepie opartym na WooCommerce (WordPress). Głównym celem tego checkboxa jest wymaganie od klientów zaakceptowania odpowiedniej dyrektywy, z którą chcemy aby klient się zapoznał przed złożeniem zamówienia. Kod składa się z dwóch części: pierwsza tworzy i dodaje pole wyboru, a druga zapewnia walidację checkboxa za pomocą JavaScript.

// Dodaj chackbox do strony z zamówieniem
add_action('woocommerce_after_order_notes', 'custom_checkbox_field');

function custom_checkbox_field($checkout)
{
  // Sprawdź, czy w koszyku są produkty o podanym ID
  $product_ids = array(//Tu wpisujesz ID swoich produktów//);
  $display_checkbox = false;

  foreach (WC()->cart->get_cart() as $cart_item) {
    if (in_array($cart_item['product_id'], $product_ids)) {
      $display_checkbox = true;
      break;
    }
  }

  // Jeśli żaden z produktów nie jest w koszyku, nie wyświetlaj chackboxa
  if (!$display_checkbox) {
    return;
  }

  echo '<div id="custom-checkbox-error" class="woocommerce-error" style="display:none;">Błąd: Zaznacz checkbox.</div>';

  woocommerce_form_field('custom_checkbox', array(
    'type' => 'checkbox',
    'class' => array('form-row-wide'),
    'label' => '//Tu wpisujesz treść swojego komunikatu//',
    'required' => true,
  ), $checkout->get_value('custom_checkbox'));
}

// Dodaj walidację chackboxa za pomocą JavaScript
add_action('wp_footer', 'custom_checkbox_validation_js');

function custom_checkbox_validation_js()
{
  if (!is_checkout()) {
    return;
  }
  ?>
  <script type="text/javascript">
    (function ($) {
      $(document).ready(function () {
        var errorMessage = $('#custom-checkbox-error');

        $('form.checkout').on('checkout_place_order', function () {
          var isChecked = $('input[name="custom_checkbox"]').is(':checked');
          if (!isChecked) {
            errorMessage.show();
            return false;
          } else {
            errorMessage.hide();
            return true;
          }
        });

        $('input[name="custom_checkbox"]').on('change', function () {
          if ($(this).is(':checked')) {
            errorMessage.hide();
          } else {
            errorMessage.show();
          }
        });
      });
    })(jQuery);
  </script>
  <?php
}
 1. Dodanie pola wyboru do strony zamówienia:
  Funkcja custom_checkbox_field jest wywoływana przy użyciu add_action('woocommerce_after_order_notes', 'custom_checkbox_field');. Sprawdza ona, czy produkty o podanym ID znajdują się w koszyku klienta. Jeśli tak, to dodaje pole wyboru (checkbox) do strony zamówienia.

 2. Wyświetlenie błędu, gdy checkbox nie jest zaznaczony:
  Kod HTML z <div> zawierający wiadomość o błędzie jest wyświetlany tylko wtedy, gdy klient nie zaznaczy checkboxa. Domyślnie jest ukryty (style="display:none;").

 3. Dodanie walidacji checkboxa za pomocą JavaScript:
  Funkcja custom_checkbox_validation_js jest wywoływana przy użyciu add_action('wp_footer', 'custom_checkbox_validation_js');. Sprawdza ona, czy klient zaznaczył checkbox. Jeśli nie, to blokuje złożenie zamówienia i wyświetla wiadomość o błędzie. Jeśli checkbox jest zaznaczony, to wiadomość o błędzie zostaje ukryta, a zamówienie może być złożone.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie