Paid Membership PRO – Wyświetl datę zakończenia subskrypcji za pomocą krótkiego kodu

Ten kod jest przeznaczony do dodania do pliku functions.php (alternatywa – Wtyczka „Code Snippets”) w motywie lub w niestandardowej wtyczce WordPress. Jego głównym celem jest dodanie niestandardowego krótkiego kodu (shortcode) o nazwie pmpro_expiration_date, który wyświetla datę zakończenia subskrypcji dla zalogowanego użytkownika. Ten krótki kod może być umieszczony w treści postów, stron czy widgetów.

// Dodaj poniższy kod do pliku functions.php w motywie lub w niestandardowej wtyczce
function pmpro_show_expiration_date_shortcode($atts) {
  // Pobieranie danych o aktualnie zalogowanym użytkowniku
  $current_user = wp_get_current_user();

  // Sprawdzanie, czy użytkownik jest zalogowany
  if (!$current_user->ID) {
    return 'Musisz być zalogowany, aby zobaczyć tę informację.';
  }

  // Pobieranie danych o subskrypcji
  $subscription = pmpro_getMembershipLevelForUser($current_user->ID);

  // Sprawdzanie, czy użytkownik ma aktywną subskrypcję
  if (!$subscription) {
    return 'Nie posiadasz aktywnej subskrypcji.';
  }

  // Pobieranie daty zakończenia subskrypcji
  $expiration_date = $subscription->enddate;

  // Sprawdzanie, czy data zakończenia subskrypcji istnieje
  if (!$expiration_date) {
    return 'Twoja subskrypcja nie wygasa.';
  }

  // Formatowanie daty zakończenia subskrypcji
  $formatted_expiration_date = date_i18n(get_option('date_format'), $expiration_date);

  // Zwracanie sformatowanej daty zakończenia subskrypcji
  return 'Data zakończenia subskrypcji: ' . $formatted_expiration_date;
}
add_shortcode('pmpro_expiration_date', 'pmpro_show_expiration_date_shortcode');
 1. Definiujemy funkcję pmpro_show_expiration_date_shortcode($atts), która będzie obsługiwać nasz krótki kod.
 2. Pobieramy dane o aktualnie zalogowanym użytkowniku za pomocą funkcji wp_get_current_user().
 3. Sprawdzamy, czy użytkownik jest zalogowany, sprawdzając wartość ID aktualnego użytkownika. Jeśli użytkownik nie jest zalogowany, zwracamy komunikat, że musi się zalogować, aby zobaczyć tę informację.
 4. Pobieramy dane o subskrypcji użytkownika za pomocą funkcji pmpro_getMembershipLevelForUser($current_user->ID).
 5. Sprawdzamy, czy użytkownik ma aktywną subskrypcję. Jeśli nie, zwracamy komunikat, że nie posiada aktywnej subskrypcji.
 6. Pobieramy datę zakończenia subskrypcji z obiektu $subscription jako $expiration_date.
 7. Sprawdzamy, czy data zakończenia subskrypcji istnieje. Jeśli nie, zwracamy komunikat, że subskrypcja użytkownika nie wygasa.
 8. Formatujemy datę zakończenia subskrypcji za pomocą funkcji date_i18n(get_option('date_format'), $expiration_date). Używamy formatu daty zdefiniowanego w ustawieniach WordPress.
 9. Zwracamy sformatowaną datę zakończenia subskrypcji z odpowiednim opisem.
 10. Rejestrujemy nasz krótki kod za pomocą funkcji add_shortcode('pmpro_expiration_date', 'pmpro_show_expiration_date_shortcode').

  Shortcode: [ pmpro_expiration_date ]

Nie znalazłeś funkcji, która Cię interesuje?
Napisz do mnie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie