Przesyłanie plików video przez użytkownika z możliwością zapisania go w bibliotece mediów.

Dodajemy kod PHP, który umożliwia dodanie formularza do wysyłania pliku wideo:


function video_upload_form_shortcode() 
{ ob_start(); 
?>
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" id="file" accept="video/*" required>
<input type="submit" name="submit" value="Upload">
</form>
<?php return ob_get_clean(); 
}
 add_shortcode( 'wgraj_plik_wideo', 'video_upload_form_shortcode' );

Następnie, dodajemy kod, który będzie przetwarzał przesłany plik wideo i zapisywał go w bibliotece mediów:


function video_upload_form_shortcode() 
{ ob_start(); 
?> 

function process_video_upload() {
if(isset($_FILES['file'])) {
$file_size = $_FILES['file']['size'];
if ($file_size > 25000000) {
wp_die('Twój plik jest za duży. Maksymalna wielkość pliku to 25MB.');
} else {
// Sprawdzenie czy plik jest plikiem wideo
if (strpos($_FILES['file']['type'], 'video/') === false) {
wp_die('Twój plik nie jest plikiem Video. Wgraj plik Video.');
} else {
$upload = wp_upload_bits($_FILES['file']['name'], null, file_get_contents($_FILES['file']['tmp_name']));
if (!$upload['error'])
 {   
 wp_insert_attachment(array( 
'post_mime_type' => $_FILES['file']['type'],     
'post_title' => $_FILES['file']['name'],     
'post_content' => '',     
'post_status' => 'inherit'    
), $upload['file']);    
echo 'Twój plik został przesłany prawidłowo.';   
} else {    
wp_die('Wystąpił błąd w trakcie przesyłania pliku. Spróbuj ponownie.');   }  } }
}
}
add_action('init', 'process_video_upload');

Teraz możesz użyć krótkiego kodu [wgraj_plik_video] w dowolnej stronie WordPressa, aby wyświetlić formularz wysyłania pliku wideo. Po przesłaniu pliku, zostanie on zapisany w bibliotece mediów.

Nie znalazłeś funkcji, która Cię interesuje?
Napisz do mnie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie