Dodaj opcję duplikowania wpisu do WordPress obok istniejących opcji

Aby dodać opcję duplikowania (kopiowania) wpisu w WordPress obok istniejących opcji, takich jak „edytuj”, „szybka edycja”, „kosz” i „zobacz”, możesz to zrobić za pomocą wtyczki lub przez dodanie kodu do pliku functions.php Twojego motywu.

Oto sposób, aby zrobić to za pomocą wtyczki:

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPress.
 2. Przejdź do „Wtyczki” > „Dodaj nową”.
 3. W wyszukiwarce wpisz „Duplicate Post” lub „Yoast Duplicate Post” i wyszukaj wtyczkę.
 4. Zainstaluj i aktywuj wtyczkę.
 5. Wtyczka doda automatycznie opcję „Duplikuj” do Twojego panelu administracyjnego.

Jeśli wolisz dodać funkcjonalność bezpośrednio do pliku functions.php Twojego motywu, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego WordPress.
 2. Przejdź do „Wygląd” > „Edytor motywów”.
 3. Otwórz plik functions.php.
 4. Wklej poniższy kod na końcu pliku:


function rd_duplicate_post_as_draft(){
 global $wpdb;
 if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {
  wp_die('Brak wpisu do duplikacji');
 }
 $post_id = (isset($_GET['post']) ? $_GET['post'] : $_POST['post']);
 $post = get_post( $post_id );
 $current_user = wp_get_current_user();
 $new_post_author = $current_user->ID;
 if (isset( $post ) && $post != null) {
  $args = array(
   'comment_status' => $post->comment_status,
   'ping_status'  => $post->ping_status,
   'post_author'  => $new_post_author,
   'post_content'  => $post->post_content,
   'post_excerpt'  => $post->post_excerpt,
   'post_name'   => $post->post_name,
   'post_parent'  => $post->post_parent,
   'post_password' => $post->post_password,
   'post_status'  => 'draft',
   'post_title'   => $post->post_title,
   'post_type'   => $post->post_type,
   'to_ping'    => $post->to_ping,
   'menu_order'   => $post->menu_order
  );
  $new_post_id = wp_insert_post( $args );
  $taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type);
  if( !empty($taxonomies) ){
   foreach ($taxonomies as $taxonomy) {
    $post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));
    wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);
   }
  }
  $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_id=$post_id");
   if (count($post_meta_infos)!=0) {
   $sql_query = "INSERT INTO $wpdb->postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";
   foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {
    $meta_key = $meta_info->meta_key;
    if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;
    $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);
    $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";
   }
   $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);
   $wpdb->query($sql_query);
  }
 }
 wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );
 exit;
}
add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' );

function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {
 if (current_user_can('edit_posts')) {
  $actions['duplicate'] = '<a href="' . wp_nonce_url('admin.php?action=rd_duplicate_post_as_draft&post=' . $post->ID, basename(__FILE__), 'duplicate_nonce' ) . '" title="Duplikuj ten wpis" rel="permalink">Duplikuj';
 }
 return $actions;
}

add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );
add_filter( 'page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );
 

Teraz, po dodaniu powyższego kodu do pliku functions.php motywu, opcja „Duplikuj” zostanie dodana obok opcji „edytuj”, „szybka edycja”, „kosz” i „zobacz” dla każdego wpisu i strony. Pamiętaj, że te zmiany są specyficzne dla motywu, więc jeśli zaktualizujesz lub zmienisz motyw, będziesz musiał dodać kod do nowego motywu.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie