Umieść opis produktu w dowolnym miejscu za pomocą shortcode

Funkcja product_description_shortcode tworzy shortcode o nazwie [ product_description ], który po umieszczeniu w treści strony, wyświetla opis produktu WooCommerce. Shortcode ten może być użyty bez podawania identyfikatora produktu (ID) lub z atrybutem id, aby wyświetlić opis konkretnego produktu.

// Stwórz shortcode [product_description]
function product_description_shortcode($atts) {
  global $post;
  $atts = shortcode_atts(array(
    'id' => $post->ID,
  ), $atts, 'product_description');

  $product = wc_get_product($atts['id']);

  if (!$product) {
    return '';
  }

  $product_description = $product->get_description();

  return apply_filters('the_content', $product_description);
}
add_shortcode('product_description', 'product_description_shortcode');
 1. Zdefiniowanie funkcji product_description_shortcode przyjmującej atrybuty ($atts) jako argument.
 2. Użycie globalnej zmiennej $post, aby uzyskać dostęp do bieżącego obiektu posta (produktu).
 3. Użycie funkcji shortcode_atts do przypisania wartości domyślnych dla atrybutów, jeśli nie zostaną one przekazane w treści strony.
 4. Uzyskanie obiektu produktu WooCommerce za pomocą funkcji wc_get_product i identyfikatora produktu ($atts['id']).
 5. Sprawdzenie, czy obiekt produktu istnieje. Jeśli nie, zwróć pusty ciąg.
 6. Pobranie opisu produktu za pomocą metody get_description() obiektu produktu.
 7. Zastosowanie filtrów do opisu produktu za pomocą funkcji apply_filters z filtrem the_content.
 8. Zwrócenie przetworzonego opisu produktu.
 9. Rejestracja shortcode’u [ product_description ] za pomocą funkcji add_shortcode i przekazanie funkcji product_description_shortcode jako drugi argument.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie