ZASADY GRY.

Po co stworzyłem zasady gry?

Zasady gry zostały stworzone, aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień między mną a klientem. Chcę, aby zasady współpracy były jasne i klarowne dla każdego. Nie ma żadnych ukrytych haczyków. Podejmując ze mną współpracę, masz wszystko czarno na białym.

Czas realizacji projektu ustalam z każdym klientem indywidualnie, biorąc pod uwagę dostępność materiałów, intensywność prac oraz przede wszystkim czas, w jakim klient chce otrzymać gotowy projekt.

Jednakże zastrzegam sobie prawo do dodania 7 dni roboczych +/- do ustalonego terminu z powodu czynników niezależnych od mnie, takich jak choroba czy nieobecność spowodowana sprawami prywatnymi.

Dodatkowo, jeśli termin realizacji projektu opóźni się z przyczyn nieleżących po mojej stronie, zastrzegam sobie możliwość przesunięcia wykonywanych prac na koniec listy zleceń. Szanujmy przede wszystkim nasz czas. Priorytetem jest dla mnie dotrzymanie terminu, do którego bardzo się zobowiązuję.

Głównym problemem jest dostarczenie materiałów do wykonania strony na czas, dlatego proszę – przed podjęciem decyzji o współpracy ze mną – upewnij się, czy wszystkie materiały zostaną dostarczone na czas.

Jeśli podejmujemy współpracę, niezależnie od tego, czy będzie to współpraca długoterminowa, czy zlecenie na wykonanie jednego projektu, ustalamy formę kontaktu, która jest kluczowym elementem współpracy.

Zdecydowanie preferuję kontakt za pomocą WhatsAppa, ponieważ jest on płynny. Jednakże nie zobowiązuję się do odpisywania na bieżąco na każdą wiadomość. Zobowiązuję się do odpowiedzi na wiadomość w ciągu 12 godzin, chyba że współpracujemy w formie długoterminowej; wtedy zasady są zupełnie inne i ustalane indywidualnie.

Jeśli będzie potrzebny kontakt telefoniczny, aby ustalić jakieś konkretne działania, w pierwszej kolejności ustalamy termin rozmowy, ponieważ nie będę przyjmował połączeń, jeśli wcześniej nie zostaną one ustalone ze mną.

Tak jak w przypadku kontaktu ze mną, tak i kontakt z klientem z mojej strony ma swoje wytyczne. Oczywiście rozumiem, że mogą wyniknąć różne sytuacje niezależne od nas, dlatego będę podejmował próbę kontaktu z klientem trzykrotnie przez trzy dni (raz dziennie).

Jeśli nie otrzymam żadnej odpowiedzi w tym czasie, współpracę uważam za rozwiązaną bez zwrotu kosztów poniesionych przez klienta.

Jednak, jeśli w tym czasie otrzymam informację od klienta, że zaistniały sytuacje opóźniające prace, z mojej strony jest pełna wyrozumiałość, i ustalamy między sobą dogodny dla klienta czas, w którym będziemy mogli kontynuować pracę.

Tutaj zasada jest prosta, ponieważ każda kwota z klientem ustalana jest całkowicie indywidualnie. W przypadku projektu jednorazowego, płatność przyjmuję z góry. Ewentualnie mogę przystać na podział 50/50, czyli połowa z góry, połowa po wykonaniu pracy. Do każdej ceny doliczam 19%, jeśli klient życzy sobie fakturę.

W przypadku współpracy długoterminowej, cena oraz forma rozliczenia ustalana są indywidualnie, tak jak zasady współpracy. Zasady współpracy dotyczące nawiązania kooperacji długoterminowej znajdziesz tutaj.

To jest najważniejszy z elementów ZASAD GRY, które obowiązują w momencie podjęcia ze mną współpracy.

KLIENT NIE PŁACI ZA STWORZENIE PROJEKTU, ALE ZA CZAS, KTÓRY POŚWIĘCAM NA JEGO WYKONANIE.

Dlatego, jeśli zdarzy się sytuacja, w której wszystko szło odpowiednim torem, klient był zadowolony, ale jednak się rozmyślił, bo stwierdził, że strona jest mu niepotrzebna, koszt poniesiony przez klienta za projekt nie podlega zwrotowi.

Każdy klient zobowiązuje się zaakceptować powyższe zasady za pomocą formularza, który znajduje się tutaj.

Każdy z klientów, w przypadku projektów jednorazowych, otrzymuje ode mnie miesięczne wsparcie techniczne, które liczone jest od momentu wdrożenia i publikacji projektu.

Zaznaczam – miesięczne wsparcie techniczne nie jest ruchome; obowiązuje tylko i wyłącznie po okresie wdrożenia i publikacji strony.

Jeśli klient z niego nie skorzysta, bo nie będzie takiej potrzeby lub zapomni, niestety, ale wsparcie przepada i nie przechodzi na kolejny miesiąc.

Pozostaje wtedy indywidualna wycena wdrożenia zmian bądź poprawek.

Ważne: Jeśli okaże się, że klient nie wykorzystał miesięcznego okresu wsparcia, ale błąd, który się pojawi, będzie wywołany z mojego niedopatrzenia, klient nie ponosi żadnych kosztów, a ja jestem zobowiązany do naprawy błędu w ciągu od 12 do 24 godzin od zgłoszenia problemu.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie