...

Ta funkcja wprowadza automatyczne przekierowanie administratora WordPress. Gdy administrator odwiedza stronę główną, zostaje przekierowany. Cel? Strona dedykowana zarządzaniu. Przekierowanie dotyczy tylko administratorów. Użytkownicy bez uprawnień nie są przekierowywani. Funkcja używa wp_redirect dla specyficznej strony. Działanie zależy od roli użytkownika i odwiedzanej strony. Zapewnia to lepszą organizację pracy. Zwiększa także bezpieczeństwo przez ograniczenie dostępu. Dodanie funkcji odbywa się przez add_action z template_redirect. To prosty sposób na usprawnienie zarządzania WordPress.

function custom_homepage_for_admin() {
  if (is_admin()) {
    
    return;
  }

  if (current_user_can('administrator') && is_front_page()) {
    
    wp_redirect('//*tutaj wpisz swój link przekierowania*//');
    exit;
  }
}

add_action('template_redirect', 'custom_homepage_for_admin');
Sprawdzenie Kontekstu Panelu Administracyjnego
 • if (is_admin()) { return; }: Ten kod sprawdza obecność w panelu administracyjnym. Funkcja is_admin() weryfikuje kontekst. Jeśli tak, funkcja zakończy się.
Warunek Dla Administratorów na Stronie Głównej
 • if (current_user_can(’administrator’) && is_front_page()) {: Sprawdza dwa warunki: rolę i stronę główną. Rolę weryfikuje current_user_can(’administrator’). Stronę, czy jest główną, sprawdza is_front_page(). Obie spełnione prowadzą do przekierowania.
Przekierowanie
 • wp_redirect('[tutaj-wpisz-swoj-link]’);: Przy spełnieniu warunków aktywuje przekierowanie. W miejsce [tutaj-wpisz-swoj-link] wpisujemy docelowy URL.
 • exit;: Zakończenie skryptu po wp_redirect(). Zapobiega dalszemu wykonaniu kodu.
Rejestracja Funkcji w WordPress
 • add_action(’template_redirect’, 'custom_homepage_for_admin’);: Rejestruje funkcję w WordPress. Używa zaczepu template_redirect przed wyświetleniem strony. To gwarantuje płynne przekierowanie.  Przekierowanie administratora WordPress za pomocą funkcji custom_homepage_for_admin umożliwia łatwe zarządzanie dostępem do strony głównej. Sprawdza rolę użytkownika i miejsce w witrynie, a następnie przekierowuje administratorów na dedykowaną stronę. Jest to proste, ale skuteczne narzędzie do poprawy nawigacji i bezpieczeństwa w WordPress.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie