Jak Ustawiać Automatyczne Przekierowanie Administratora WordPress na Inny URL

Ta funkcja wprowadza automatyczne przekierowanie administratora WordPress. Gdy administrator odwiedza stronę główną, zostaje przekierowany. Cel? Strona dedykowana zarządzaniu. Przekierowanie dotyczy tylko administratorów. Użytkownicy bez uprawnień nie są przekierowywani. Funkcja używa wp_redirect dla specyficznej strony. Działanie zależy od roli użytkownika i odwiedzanej strony. Zapewnia to lepszą organizację pracy. Zwiększa także bezpieczeństwo przez ograniczenie dostępu. Dodanie funkcji odbywa się przez add_action z template_redirect. To prosty sposób na usprawnienie zarządzania WordPress.

function custom_homepage_for_admin() {
  if (is_admin()) {
    
    return;
  }

  if (current_user_can('administrator') && is_front_page()) {
    
    wp_redirect('//*tutaj wpisz swój link przekierowania*//');
    exit;
  }
}

add_action('template_redirect', 'custom_homepage_for_admin');
Sprawdzenie Kontekstu Panelu Administracyjnego
 • if (is_admin()) { return; }: Ten kod sprawdza obecność w panelu administracyjnym. Funkcja is_admin() weryfikuje kontekst. Jeśli tak, funkcja zakończy się.
Warunek Dla Administratorów na Stronie Głównej
 • if (current_user_can(’administrator’) && is_front_page()) {: Sprawdza dwa warunki: rolę i stronę główną. Rolę weryfikuje current_user_can(’administrator’). Stronę, czy jest główną, sprawdza is_front_page(). Obie spełnione prowadzą do przekierowania.
Przekierowanie
 • wp_redirect('[tutaj-wpisz-swoj-link]’);: Przy spełnieniu warunków aktywuje przekierowanie. W miejsce [tutaj-wpisz-swoj-link] wpisujemy docelowy URL.
 • exit;: Zakończenie skryptu po wp_redirect(). Zapobiega dalszemu wykonaniu kodu.
Rejestracja Funkcji w WordPress
 • add_action(’template_redirect’, 'custom_homepage_for_admin’);: Rejestruje funkcję w WordPress. Używa zaczepu template_redirect przed wyświetleniem strony. To gwarantuje płynne przekierowanie.  Przekierowanie administratora WordPress za pomocą funkcji custom_homepage_for_admin umożliwia łatwe zarządzanie dostępem do strony głównej. Sprawdza rolę użytkownika i miejsce w witrynie, a następnie przekierowuje administratorów na dedykowaną stronę. Jest to proste, ale skuteczne narzędzie do poprawy nawigacji i bezpieczeństwa w WordPress.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie