Wymuszanie założenia konta dla z góry określonych produktów.

Funkcja dodaje obsługę wymaganego założenia konta dla wybranych produktów o określonych identyfikatorach ID. Możesz dostosować te identyfikatory według swoich potrzeb, zmieniając je w zmiennej $products_to_check. Gdy jeden z tych produktów zostanie dodany do koszyka, na stronie zamówienia formularz rejestracji zostanie wyświetlony, a zakładanie konta będzie wymagane. W przeciwnym razie formularz rejestracji będzie ukryty.

// Lista ID produktów, dla których wymagane jest założenie konta
$products_to_check = array( 1067, 1522, 1529, 1530 );

// Dodaj skrypt JavaScript do strony
function enqueue_custom_js() {
  wp_enqueue_script( 'custom_js', get_stylesheet_directory_uri() . '/custom.js', array( 'jquery' ), '1.0', true );
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'enqueue_custom_js' );

// Dodaj dane o wybranych produktach do skryptu JavaScript
function add_required_account_product_ids_to_js() {
  global $products_to_check;

  wp_localize_script( 'custom_js', 'required_account_products', $products_to_check );
}
add_action( 'wp_footer', 'add_required_account_product_ids_to_js', 30 );

// Dodaj kod JavaScript w tagach <script>
function add_inline_js() {
  global $products_to_check;

  echo '
    <script>
      jQuery(document).ready(function($) {
        function is_product_in_cart() {
          let cart = JSON.parse(localStorage.getItem("woocommerce_cart"));
          let cartContents = cart.items;
          let isProductInCart = false;

          cartContents.forEach(function(cartItem) {
            if (' . json_encode($products_to_check) . '.includes(cartItem.id)) {
              isProductInCart = true;
              return;
            }
          });

          return isProductInCart;
        }

        function show_or_hide_registration_form() {
          if (is_product_in_cart()) {
            $(".woocommerce-form-register").show();
            $(".create-account").prop("checked", true);
          } else {
            $(".woocommerce-form-register").hide();
            $(".create-account").prop("checked", false);
          }
        }

        show_or_hide_registration_form();

        $("input.create-account").on("change", show_or_hide_registration_form);
      });
    </script>
  ';
}
add_action( 'wp_footer', 'add_inline_js', 40 );

Elementy kodu:

 1. $products_to_check: Zmienna zawierająca tablicę identyfikatorów produktów, dla których wymagane jest założenie konta. Możesz zmieniać zawartość tej tablicy, aby dostosować identyfikatory produktów.
 2. enqueue_custom_js(): Funkcja dodająca skrypt JavaScript do strony.
 3. add_required_account_product_ids_to_js(): Funkcja przekazująca dane o wybranych produktach do skryptu JavaScript.
 4. add_inline_js(): Funkcja dodająca kod JavaScript bezpośrednio w tagach <script> na stronie.
 5. is_product_in_cart(): Funkcja JavaScript sprawdzająca, czy którykolwiek z wybranych produktów znajduje się w koszyku.
 6. show_or_hide_registration_form(): Funkcja JavaScript kontrolująca widoczność formularza rejestracji w zależności od zawartości koszyka.
 7. $(„input.create-account”).on(„change”, show_or_hide_registration_form): Przypisanie zdarzenia zmiany wartości checkboxa „Utwórz konto” do funkcji show_or_hide_registration_form.

Właściwości:

 • Działa na stronie zamówienia WooCommerce.
 • Wymaga założenia konta, gdy wybrane produkty są w koszyku.
 • Działa dynamicznie, automatycznie wyświetlając lub ukrywając formularz rejestracji na podstawie zawartości koszyka.
 • Możliwość dostosowania identyfikatorów produktów, dla których wymagane jest założenie konta.
 • Możliwość łatwego rozszerzenia, aby obsługiwać dodatkowe warunki lub funkcje.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie