Wyłącz wyskakujące reklamy i powiadomienia w panelu administratora

Kod przedstawiony poniżej służy do wyłączania powiadomień w panelu administracyjnym (kokpicie) WordPress, w tym wyskakujących reklam. Warto jednak zachować ostrożność podczas korzystania z tego kodu, gdyż może on również ukryć istotne powiadomienia, takie jak informacje o aktualizacjach czy błędach. W przypadku problemów z funkcjonowaniem strony, przywróć poprzednią wersję pliku, aby uniknąć awarii.

function disable_admin_notices() {
  global $wp_filter;
  if (is_user_admin()) {
    if (isset($wp_filter['user_admin_notices'])) {
      unset($wp_filter['user_admin_notices']);
    }
  } elseif (isset($wp_filter['admin_notices'])) {
    unset($wp_filter['admin_notices']);
  }
  if (isset($wp_filter['all_admin_notices'])) {
    unset($wp_filter['all_admin_notices']);
  }
}
add_action('admin_print_scripts', 'disable_admin_notices');
 1. function disable_admin_notices() {:
  Definicja funkcji o nazwie disable_admin_notices, która będzie odpowiedzialna za wyłączanie powiadomień w panelu administracyjnym.

 2. global $wp_filter;:
  Deklaracja zmiennej globalnej $wp_filter, która przechowuje wszystkie filtry i akcje zarejestrowane w WordPress.

 3. if (is_user_admin()) {:
  Sprawdzenie, czy obecny użytkownik jest administratorem. Jeśli tak, kod wewnątrz tego bloku zostanie wykonany.

 4. if (isset($wp_filter['user_admin_notices'])) {:
  Sprawdzenie, czy istnieją powiadomienia dla użytkowników-administratorów. Jeśli tak, kod wewnątrz tego bloku zostanie wykonany.

 5. unset($wp_filter['user_admin_notices']);:
  Usunięcie powiadomień dla użytkowników-administratorów.

 6. } elseif (isset($wp_filter['admin_notices'])) {:
  Jeśli obecny użytkownik nie jest administratorem, kod sprawdzi, czy istnieją powiadomienia dla innych użytkowników. Jeśli tak, kod wewnątrz tego bloku zostanie wykonany.

 7. unset($wp_filter['admin_notices']);:
  Usunięcie powiadomień dla innych użytkowników.

 8. if (isset($wp_filter['all_admin_notices'])) {:
  Sprawdzenie, czy istnieją powiadomienia dla wszystkich użytkowników. Jeśli tak, kod wewnątrz tego bloku zostanie wykonany.

 9. unset($wp_filter['all_admin_notices']);:
  Usunięcie powiadomień dla wszystkich użytkowników.

 10. add_action('admin_print_scripts', 'disable_admin_notices');:
  Wywołanie funkcji disable_admin_notices podczas ładowania skryptów w panelu administracyjnym WordPress. Dzięki temu powiadomienia zostaną wyłączone przed wyświetleniem na stronie.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie