Ukryj pole ” Kraj ” w formularzu zamówień Woocommerce

Ten kod składa się z dwóch części, które wprowadzają modyfikacje w formularzu zamówień WooCommerce na stronie WordPress. Oto szczegółowy opis działania każdej części kodu:

// Ukrywanie pola kraju w formularzu zamówień WooCommerce
function custom_disable_country_field( $fields ) {
    unset( $fields['billing']['billing_country'] );
    unset( $fields['shipping']['shipping_country'] );
    return $fields;
}
add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'custom_disable_country_field' );

// Usuwanie kraju z wymaganych pól w formularzu zamówień WooCommerce
function custom_remove_country_validation( $address_fields ) {
    unset( $address_fields['country']['required'] );
    return $address_fields;
}
add_filter( 'woocommerce_default_address_fields', 'custom_remove_country_validation' );

1.Ukrywanie pola kraju w formularzu zamówień WooCommerce:

Funkcja custom_disable_country_field przyjmuje argument $fields, który jest tablicą zawierającą pola formularza WooCommerce. Następnie, funkcja unset usuwa pole ’billing_country’ (kraj dla adresu rozliczeniowego) oraz ’shipping_country’ (kraj dla adresu wysyłki) z tablicy $fields. Zmodyfikowana tablica $fields jest zwracana jako wynik funkcji.

Na końcu, add_filter łączy funkcję custom_disable_country_field z filtrem woocommerce_checkout_fields, co sprawia, że WooCommerce używa tej zmodyfikowanej tablicy pól formularza.

2.Usuwanie kraju z wymaganych pól w formularzu zamówień WooCommerce:

W tej części, funkcja custom_remove_country_validation przyjmuje argument $address_fields, który jest tablicą zawierającą domyślne pola adresu WooCommerce. Następnie, funkcja unset usuwa atrybut ’required’ (wymagane) dla pola ’country’ (kraj) w tablicy $address_fields. Zmodyfikowana tablica $address_fields jest zwracana jako wynik funkcji.

Na końcu, add_filter łączy funkcję custom_remove_country_validation z filtrem woocommerce_default_address_fields, co sprawia, że WooCommerce używa tej zmodyfikowanej tablicy domyślnych pól adresu.

W rezultacie, kod ukrywa pola wyboru kraju dla adresów rozliczeniowych i wysyłkowych oraz usuwa wymóg uzupełnienia pola kraju w formularzu zamówień WooCommerce.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie