Slider, który przewija shortcode stworzone jako szablon Elementora

Ten kod tworzy prosty suwak (slider) z przyciskami „Poprzedni” i „Następny” do nawigacji między slajdami. Składa się z trzech głównych części: struktury HTML, stylów CSS i skryptu JavaScript.

Kroki, aby dodać ten kod w Elementorze:

W sekcji HTML Elementora, wklej fragmenty HTML i JavaScript (zgodnie z powyższymi instrukcjami).
W sekcji Custom CSS Elementora, wklej fragment CSS.
Utwórz szablony Elementora z odpowiednimi identyfikatorami (ID_1, ID_2, itd.) i dodaj treść slajdów.
Opcjonalnie, możesz dodać więcej slajdów, dodając dodatkowe linie z szablonami Elementora w strukturze HTML suwaka.

<div class="elementor-slider-wrapper">
 <div class="elementor-slider">
  <div class="elementor-slide">// tutaj dodaj shortcode ( id_1 ) //</div>
  <div class="elementor-slide">// tutaj dodaj shortcode ( id_2 ) //</div>
  <!-- Dodaj więcej slajdów według potrzeb -->
 </div>
 <button class="slider-prev">Poprzedni</button>
 <button class="slider-next">Następny</button>
</div>

<style>
.elementor-slider-wrapper {
 position: relative;
 overflow: hidden;
}

.elementor-slider {
 display: flex;
 width: 100%;
 transform: translateX(0);
 transition: transform 0.5s ease-in-out;
}

.elementor-slide {
 flex: 0 0 100%;
}
</style>

<script>
 document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  var slider = document.querySelector(".elementor-slider");
  var slides = slider.children;
  var prevButton = document.querySelector(".slider-prev");
  var nextButton = document.querySelector(".slider-next");
  var currentSlide = 0;

  function goToSlide(n) {
   currentSlide = (n + slides.length) % slides.length;
   slider.style.transform = 'translateX(-' + (currentSlide * 100) + '%)';
  }

  prevButton.addEventListener("click", function () {
   goToSlide(currentSlide - 1);
  });

  nextButton.addEventListener("click", function () {
   goToSlide(currentSlide + 1);
  });
 });
</script>

Struktura HTML:

Wstaw ten fragment kodu w sekcji HTML Elementora, gdzie chcesz umieścić suwak. Zawiera kontener z klasą „elementor-slider-wrapper„, suwak z klasą „elementor-slider” oraz przyciski nawigacyjne.

Style CSS:

Stylizacja suwaka i przycisków. Wstaw ten fragment kodu w sekcji Custom CSS Elementora. Definiuje podstawowe style dla suwaka, takie jak ukrycie nadmiaru zawartości, wyświetlanie slajdów obok siebie oraz responsywność slajdów.

Skrypt JavaScript:

Ten skrypt jest odpowiedzialny za interaktywną funkcjonalność suwaka. Wstaw go w sekcji HTML Elementora, najlepiej tuż po fragmencie HTML. Skrypt wykonuje następujące zadania:
a) Wybiera elementy suwaka, slajdy i przyciski.
b) Definiuje funkcję goToSlide(), która przesuwa suwak do odpowiedniego slajdu.
c) Dodaje nasłuchiwacze zdarzeń do przycisków „Poprzedni” i „Następny”, które wywołują funkcję goToSlide() z odpowiednim indeksem slajdu.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie