Jak zwiększyć limit przesyłanych plików do biblioteki mediów WordPress

Aby zwiększyć limit, będziesz musiał zmodyfikować wartości dla upload_max_filesize i post_max_size w pliku php.ini na swoim serwerze. Oto jak to zrobić:

  1. Znajdź plik php.ini na serwerze. Zwykle znajduje się w folderze konfiguracyjnym PHP lub w katalogu głównym serwera. Jeśli nie jesteś pewien, gdzie się znajduje, skontaktuj się z administratorem serwera lub dostawcą usług hostingowych.
  2. Otwórz plik php.ini w edytorze tekstu.
  3. Znajdź linię z wartością upload_max_filesize i zmodyfikuj ją zgodnie z pożądanym limitem. Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć limit do 64 MB, zmień wartość na upload_max_filesize = 256M.
  4. Znajdź linię z wartością post_max_size i zmodyfikuj ją zgodnie z pożądanym limitem. Wartość post_max_size powinna być większa lub równa wartości upload_max_filesize. Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć limit do 256 MB, zmień wartość na post_max_size = 256M.
  5. Zapisz zmiany w pliku php.ini.
  6. Zrestartuj serwer Apache lub serwer WWW, który obsługuje Twoją witrynę WordPress. W ten sposób zmiany zostaną wprowadzone.

Jeśli nie masz dostępu do pliku php.ini lub nie możesz go zmodyfikować, możesz spróbować zwiększyć limit rozmiaru przesyłanych plików, dodając poniższy kod do pliku .htaccess:


php_value upload_max_filesize 256M
php_value post_max_size 256M

Lub dodając poniższy kod do pliku wp-config.php w katalogu głównym WordPress:


@ini_set('upload_max_size', '256M');
@ini_set('post_max_size', '256M');

Warto zauważyć, że niektóre serwery mają surowe limity przesyłania, które nie mogą być łatwo zmienione. Jeśli tak jest w Twoim przypadku, musisz się skonsultować z dostawcą usług hostingowych lub rozważyć migrację na inny serwer, który pozwala na większe limity przesyłania plików.

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie