Dodaj do tabeli zamówień kolumnę z informacją o bramce płatniczej

Ten kod PHP składa się z dwóch głównych funkcji, które wpływają na wygląd strony Zamówienia w panelu administracyjnym WooCommerce.

 1. Funkcja add_payment_method_column($columns):

Ta funkcja jest wywoływana przez filtr ’manage_edit-shop_order_columns’, który pozwala na modyfikowanie kolumn na stronie Zamówień w panelu administracyjnym.

Parametr $columns to tablica kolumn wyświetlanych na stronie Zamówień.

Funkcja dodaje do tablicy $columns nowy element o kluczu ’payment_method’ i wartości ’Bramka płatnicza’. Klucz odpowiada za identyfikację kolumny, natomiast wartość to wyświetlany tytuł kolumny.

 1. Funkcja display_payment_method($column):

Ta funkcja jest wywoływana przez akcję ’manage_shop_order_posts_custom_column’, która jest uruchamiana dla każdej kolumny każdego zamówienia na stronie Zamówień.

Parametr $column to identyfikator kolumny dla której jest wywoływana funkcja.

Funkcja sprawdza, czy identyfikator kolumny jest równy ’payment_method’. Jeśli nie, funkcja zwraca sterowanie. Jeśli tak, pobiera zamówienie na podstawie ID postu, a następnie wyświetla tytuł metody płatności używanej w tym zamówieniu.

// Dodaj kolumnę do strony Zamówienia w adminie
add_filter('manage_edit-shop_order_columns', 'add_payment_method_column');
function add_payment_method_column($columns)
{
  $columns['payment_method'] = 'Bramka płatnicza';
  return $columns;
}

// Wyświetl informacje o bramce płatniczej dla każdego zamówienia
add_action('manage_shop_order_posts_custom_column', 'display_payment_method', 2);
function display_payment_method($column)
{
  global $post;
  if ('payment_method' !== $column) {
    return;
  }
  $order = wc_get_order($post->ID);
  echo $order->get_payment_method_title();
}

Podsumowanie w punktach:

Filtr ’manage_edit-shop_order_columns’ wywołuje funkcję add_payment_method_column($columns), dodającą nową kolumnę „Bramka płatnicza” do tabeli zamówień w panelu administracyjnym WooCommerce.

Akcja ’manage_shop_order_posts_custom_column’ wywołuje funkcję display_payment_method($column) dla każdej kolumny dla każdego zamówienia na stronie Zamówień.

Funkcja display_payment_method($column) sprawdza, czy identyfikator kolumny jest ’payment_method’. Jeżeli tak, pobiera informacje o zamówieniu i wyświetla tytuł metody płatności używanej w zamówieniu. Jeżeli nie, funkcja zwraca sterowanie bez robienia niczego.

Automatyczne Powiadomienia o Pierwszych Zamówieniach

Imię:


Nazwisko:


Adres email:


Nazwa Twojej firmy:


NIP Twojej firmy

REGON Twojej firmyAdres Twojej firmy

Ulica

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz bramkę płatniczą na Twojej stronie